Handelsbetingelser JH TRANSPORT SKJERN APS

Salgs- og leveringsbetingelser

Alle transportopgaver udføres i henhold til cmr-lovens bestemmelser, der begrænser vores ansvar over bortkomst og beskadigelse af godset til SDR 8.33 pr. kg bruttovægt, og for forsinkelse af maksimalt fragtbeløbet

For lageropgaver gælder NSAB 2000, hvorefter ansvar er begrænset i henhold til ovenstående dog kan den samlede erstatning ikke overstiege 500.000 SDR for hele vort lager.

Ansvaret for kranløft er omfattet af Ccmr-loven, jfr. ovenfor. Ved kranløft der ikke sker i tilknytning til transport, er der en maksimal forsikringsdækning på 1,5 mio. kr. og ansvaret kan ikke overstiege dette beløb

Forældelse af krav sker efter 1 år. Reklamation ved synlige skader skal ske straks og ved ikke synlige skader ingen for 7 dage.

Panteret efter NSAB § 14 omfatter såvel aktuelle som tidligere krav.

Modregning i krav på fragt kan ikke finde sted.